Vzduchová pyramida

Tato obrácená housenka vyžaduje zručnost, trpělivost a soustředění. V rámci soutěže
budete pomocí vzduchu přemisťovat levitující balónky ze spodních pater pyramidy až na
vrchol. Hráči soutěží proti sobě ve dvojicích, rychlejší vyhraje určitě nějakou odměnu. Při této
činnosti zažijete spoustu legrace a zábavy.

Videa

Vzduchová housenka